Quy trình dịch vụ

Dù triển khai tại công trình hay tại Xưởng, chúng tôi áp dụng một quy trình dịch vụ nghiêm ngặt nhưng có sự linh hoạt để hỗ trợ khách hàng.

  • Tách bạch giữa hoạt động cố vấn dịch vụ (khảo sát và thăm khám) và hoạt động kỹ thuật (thực hiện sửa chữa) trong các hoạt động sửa chữa nhằm đem lại giá trị tối ưu cho khách hàng và tránh việc cung cấp dịch vụ không đạt tiêu chuẩn.
  • Tách bạch giữa hoạt động sửa chữa bảo dưỡng và hoạt động cung cấp phụ tùng thiết bị nhằm đảm bảo chính sách bảo hành và dịch vụ bảo hành được thực thi như cam kết.
  • Luôn vì lợi ích khách hàng trong các hoạt động và minh bạch nguồn gốc thiết bị và phụ tùng.

Alternate Text Alternate Text